Ben ik verzekerd met een sloep van Biesbosch-Sloepenverhuur.nl?

Alle verhuursloepen zijn W.A. verzekerd. Deze verzekering dekt uitsluitend materiële schade aan de huurboot en/of een aangevaren object. Er geldt voor de huurder een eigen risico van € 250,- per schadegeval. Let wel: niet onder de dekking vallen: vermissing van persoonlijke eigendommen en/of opgelopen persoonlijk letsel van de huurder en/of passagiers, noch eventuele vervolgschade die hieruit kan voortvloeien. Huurder gebruikt de gehuurde sloepen altijd geheel voor eigen rekening en risico. Verhuurder wijst elke aansprakelijkheid af ten aanzien van schade die direct of indirect aan de huurder en/of aan derden is toegebracht tijdens het gebruik van de sloep. De gehuurde vaartuigen c.q. toebehoren mogen niet onbeheerd worden achtergelaten en de huurder is verplicht eventueel ontstane schades bij het inleveren van de boot te melden bij een medewerker van Biesbosch-sloepenverhuur. Vooraf dient de huurder de gehuurde boot op deugdelijkheid en schade te controleren. Huurder betreedt eveneens voor eigen risico en verantwoording het terrein van Biesbosch-Sloepenverhuur.

Plaats een reactie