Over Nationaal Park Dé Biesbosch Over Nationaal Park Dé Biesbosch
Over Nationaal Park Dé Biesbosch

Nationaal Park Dé Biesbosch

Nationaal Park De Biesbosch of Biesbos is de benaming voor een zeer waterrijk natuur- en recreatiegebied in Nederland met zoetwatergetijden, kreken en wilgenvloedbossen. Het bestaat uit een aantal riviereilanden en zand- en slikplaten in de provincies Noord-Brabant en Zuid-Holland die liggen tussen de rivieren Boven-Merwede en Amer, en die doorsneden worden door de kunstmatige rivier de Nieuwe Merwede. Aan de oostzijde wordt het gebied begrensd door het Land van Heusden en Altena. Het kan worden onderverdeeld in de Brabantse Biesbosch en de Hollandse Biesbosch, waarbij de laatste weer bestaat uit de Sliedrechtse Biesbosch en de Dordtse Biesbosch.

Nationaal Park Dé Biesbosch

In 1994 kreeg de streek de status van nationaal park, heet sindsdien officieel Nationaal Park De Biesbosch, en staat op de lijst van beschermde natuurgebieden. De Biesbosch wordt deels agrarisch gebruikt, is ingericht voor verschillende vormen van recreatie en biedt ook ruimte aan opslag van schoon oppervlaktewater in speciaal aangelegde spaarbekkens ten behoeve van de continuïteit van de drinkwatervoorziening.

Nationale Parken in Nederland

In Nederland is het ministerie van Economische Zaken verantwoordelijk voor het behoud, de ontwikkeling en bevordering van natuur, landschap en educatie. Vanaf 1980 is daarom een stelsel van twintig Nationale Parken opgericht: het gaat om belangrijke natuurgebieden met een hoge natuurkwaliteit. In 2013 besloot de rijksoverheid de landelijke verantwoordelijkheid voor de Nationale Parken te delegeren aan provinciale overheden. Met die beslissing verloor Nationaal Park De Biesbosch maar liefst € 500.000 aan subsidie van de rijksoverheid. Daarnaast wordt er ook door gemeenten en natuurorganisaties bezuinigd. De Biesbosch ontwikkelt daarom zelf verdienmodellen om bijvoorbeeld recreatieve voorzieningen te financieren.

2021 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.