Veel gestelde vragen

Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact op

Veel gestelde vragen

Wat als er problemen zijn met de sloep?
Onze boten zijn optimaal in orde en zeer betrouwbaar. Mochten er onderweg toch problemen zijn dan kunt u ons altijd bellen en dan komt onze serviceboot u zo snel mogelijk helpen.

Kan ik de sloep ook voor meerdere dagen huren?
Ja, dit is mogelijk graag hiervoor bellen op 06 33 66 20 43

Wat zijn de betalingsmogelijkheden?
Bij reservering ontvangt u een bevestiging per mail met daarin de mogelijkheid om de huurprijs online te betalen. Online reserveringen betaalt u vooruit via ons reserveringssysteem. Natuurlijk kunt u de huurprijs ook contant of per PIN betalen.

U kunt de borg contant betalen of pinnen wanneer u de boot komt ophalen. Betaalt u contant dan krijgt u de borg contant terug. Betaalt u per pin dan krijgt u de borg terug via retourpinnen.

Is de brandstof inbegrepen in de prijs?
Nee, de tank is bij vertrek afgevuld en wordt bij terugkomst weer gevuld. de verbruikte brandstof wordt ingehouden op de borg.

Hoeveel brandstof verbruik ik gemiddeld tijdens een dagdeel varen?
Het verbruik is afhankelijk van het aantal personen, het gewicht van deze personen en de snelheid/afstand die u vaart. gemiddeld zijn de brandstof kosten tussen de €5,- en de € 15,- per dagdeel (dit is slechts een indicatie).

Mogen huisdieren mee aan boord?
Helaas zijn huisdieren niet toegestaan.

Is het huren van een sloep op eigen risico?
Het huren van een sloep bij Biesbosch Sloepen verhuur op eigen risico. Wij zijn verzekerd, maar hebben een eigen risico, die eventueel bij schade op u verhaald kan worden. U tekend hiervoor bij aankomst.

Heb ik een vaarbewijs en of ervaring nodig om met deze sloepen te varen? 
Om met onze sloepen te varen heeft u geen vaarbewijs nodig. Ervaring is ook niet nodig, bij aankomst krijgt u een uitgebreide uitleg.

Wat als ik te laat terug ben?
Het is de bedoeling dat u tijdig terug bij het bvertrekpunt bent.  Wij staan daar op u te wachten om de boot weer gereed te maken voor de volgende huurders. Indien u langer als 10 minuten te laat bent kunnen er extra kosten in rekening worden gebracht. 

Moet ik bij de huur van een sloep ook borg betalen?
Ja, naast de huur betaald u ook € 100,00 extra als borg

Moet ik mij legitimeren?
Alleen de persoon die de boot huurt moet zich legitimeren.


Vaarregels

Vaarvoorschriften

– Hou je aan de maximumsnelheid.
– Vaar waar mogelijk altijd aan de rechterkant van het vaarwater.
– Hou er rekening mee dat je anderen kunt hinderen met golfslag. Door rustig te varen kun je dit voorkomen.
– Steek een vaarwater altijd recht over.
– Geef beroepsvaart altijd voorrang. Klein wijkt voor groot.
– Steek nooit over voor beroepsvaart! Laat beroepsvaart passeren en steek dan over.
– Vaar altijd met de voorkant van de boot over de golven.
– Blijf goed op de kaart kijken zodat je weet in welke kreek je wel en niet mag varen. Gebruik als eventueel extra hulpmiddel je mobiele telefoon om je locatie te bepalen.
– Probeer nooit kreken of wateren in te varen die afgesloten zijn met drijvende barrières.
– Aanmeren mag alleen bij aanlegsteigers, meerpalen en speelweides. Waar het niet mag, staat het aangegeven.
– Wanneer je vastloopt op een zandbank of in de waterplanten, ga dan altijd achteruit terug!


Veiligheidsvoorschriften

– Blijf bij onweer en zware wind altijd in de Biesbosch. Ga onder geen enkele voorwaarde de grotere wateren of de rivier op. Zoek een plek uit de wind om te schuilen. Doe dit niet onder een boom! Bij twijfel of ongerustheid kun je altijd contact opnemen met ons.
– De sloepen of boten mogen nooit te zwaar beladen worden. Neem je veel bagage mee, overleg dit dan altijd met ons.
– Nooit schommelen met sloepen of boten. Dit kan ernstige gevolgen hebben waar je zelf verantwoordelijk voor bent.
– Kijk bij stranden en aanmeerplaatsen goed uit voor zwemmers, ankers en aanmeerlijnen.
– Zwemmen in de Biesbosch is toegestaan. Doe dit bij voorkeur bij de stranden en niet in de kleine ondiepe kreken. Duiken en onder water zwemmen wordt nadrukkelijk afgeraden.
– Verlaat nooit het op de kaart aangegeven vaargebied. Vaarwateren die uit het vaargebied leiden zijn aangegeven met een rood-wit verboden in te varen symbool.
– Ga nooit door sluizen. Deze leiden naar groot vaarwater. Deze wateren zijn niet geschikt om te bevaren met onze sloepen of boten.
– Open vuur op de grond is brandgevaarlijk. Barbecues en vuren moeten daarom tenminste 40 centimeter boven de grond staan.
– Met alcohol en of drugs aan het roer is ten strengste verboden. De gevolgen en bekeuringen zijn voor eigen risico!
– Kun je niet zwemmen of wil je graag een zwemvest voor de kinderen? Onze zwemvesten zijn gratis ter beschikking.


Overige voorschriften

– Neem je afval mee naar de haven en gooi het in onze afvalcontainer. Gooi nooit iets overboord.
– Ga tijdens een wandeling nooit van de wandelpaden af.
– In de Biesbosch mag je niet vliegen met een drone.
– De Biesbosch is een stiltegebied. Bedenk dat andere bezoekers van de Biesbosch misschien liever naar een vogelconcert luisteren dan naar jouw muziek.
– Kamperen mag alleen op de aangegeven plekken. Er zijn twee kleine veldjes (paalkampeerplaatsen) voor kanoërs (N 51 45.517, E 4 49.787 en N 51 44.755, E 4 45.481). Met een motorboot kun je kamperen bij minicamping Biesboschhoeve op de Vischplaat (N 51 44.03, E 4 45.271). Hier mag je natuurlijk ook met een kano naartoe.
– De spaarbekkens en de bijbehorende terreinen zijn niet toegankelijk.
– Pluk geen bloemen, planten of paddenstoelen. Neem ook geen losse takken of boomstammen mee. Dit is voedsel voor onze bevers!
– Betreed nooit dijken, polders en grienden zonder toestemming van de terreinbeheerder.


Algemene voorwaarden

Op alle door Biesbosch Sloepenverhuur (hierna ook aangeduid als ‘verhuurder’) aangegane huurovereenkomsten betreffende sloepen en aanvullende goederen, zijn de betreffende HISWA algemene voorwaarden van toepassing zoals gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam op 22 oktober 1998 onder nummer 201/1998, alsmede deze aanvullende algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden liggen ter inzage op de balie van ons havenkantoor en zijn te lezen op de achterkant van de huurovereenkomst. Door de huurovereenkomst te tekenen verklaart de huurder akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden van de HISWA en Biesbosch-Sloepenverhuur.

Verzekering:

Alle verhuursloepen zijn W.A. verzekerd. Deze verzekering dekt uitsluitend materiële schade aan de huurboot en/of een aangevaren object. Er geldt voor de huurder een eigen risico van € 250,- per schadegeval. Let wel: niet onder de dekking vallen: vermissing van persoonlijke eigendommen en/of opgelopen persoonlijk letsel van de huurder en/of passagiers, noch eventuele vervolgschade die hieruit kan voortvloeien. Huurder gebruikt de gehuurde sloepen altijd geheel voor eigen rekening en risico. Verhuurder wijst elke aansprakelijkheid af ten aanzien van schade die direct of indirect aan de huurder en/of aan derden is toegebracht tijdens het gebruik van de sloep. De gehuurde vaartuigen c.q. toebehoren mogen niet onbeheerd worden achtergelaten en de huurder is verplicht eventueel ontstane schades bij het inleveren van de boot te melden bij een medewerker van Biesbosch-sloepenverhuur. Vooraf dient de huurder de gehuurde boot op deugdelijkheid en schade te controleren. Huurder betreedt eveneens voor eigen risico en verantwoording het terrein van Biesbosch-Sloepenverhuur.

Begin van de dag:

Telefonische, schriftelijke of elektronische reservering geldt als juridische wilsovereenstemming. De schriftelijke bevestiging van de huurovereenkomst is een administratieve bevestiging. Bij aanvang van de huurperiode zal de verhuurder de verhuurde sloep aan de huurder leveren. De huurder dient voor vertrek altijd te controleren of de inventaris compleet is. Mocht dit niet zo zijn dient de huurder dit aan te geven bij een medewerker van Biesbosch-Sloepenverhuur.

Veiligheid:

Huurder dient zich te houden aan de regels die de Nederlandse wet voorschrijft en die gelden aan en op het water. In het kader van de veiligheid dienen de huurders en bemanningsleden de aanwijzingen van de medewerkers van Biesbosch-Sloepenverhuur strikt op te volgen. De verhuurder behoudt zich het recht voor in voorkomende gevallen in te grijpen c.q. uitvaart verder te verbieden zonder recht op restitutie van de huurprijs.

Aansprakelijkheid:

Huurder verklaart met ondertekening van deze huurovereenkomst Biesbosch-sloepenverhuur te vrijwaren voor welke schade dan ook.

Vaargebied:

De gehuurde sloep is bestemd voor gebruik in het door de verhuurder aangegeven vaargebied de Biesbosch. Het is te allen tijde strikt verboden het door verhuurder aangegeven vaargebied de Biesbosch te verlaten. Dit gebied wordt aan de westzijde afgebakend door de Moerdijkbruggen, aan de noordzijde door de Boven Merwede, aan de oostzijde door de rijksbruggen bij Raamsdonksveer en Gorinchem en aan de zuidzijde door de Amer.

Aantal personen:

Het is niet toegestaan het per sloep maximaal toegestane aantal personen te overschrijden.

Verbreking overeenkomst:

De verhuurder heeft als eigenaar ten allen tijden het recht, zonder opgaaf van reden de huurovereenkomst eenzijdig te ontbinden zonder het recht op resti¬tutie van de huurprijs.

Vernieling:

Bij moedwillige vernieling of vermoeden van moedwillige vernieling aan het gehuurde en of schade aan derden zal ten allen tijde aangifte worden gedaan bij de politie.

Alcohol gebruik:

De consumptie van overmatig alcohol aan boord van de sloepen is niet toegestaan. Meenemen en/of gebruik van drugs en andere verdovende middelen is te allen tijde verboden.

Vaarbewijs:

Een vaarbewijs is niet verplicht voor de huur van sloepen. Wel dient de schipper meerderjarig zijn en over vaarervaring beschikken.

Het einde van de dag:

De sloepen dienen schoon, compleet en op tijd te worden teruggebracht. Voor inlevering aan het einde van de huurperiode dienen de boten in hun geheel van binnen en buiten schoongemaakt te zijn. Mocht hieraan niet zijn voldaan, is huurder aan verhuurder €25,- verschuldigd.

Bij inlevering van de sloep na het overeengekomen tijdstip van retournering, wordt aanvullend €25,- huur per halfuur gerekend, tenzij de verlate teruggave aantoonbaar niet aan de huurder kan worden toegerekend.

Inventaris en overige gehuurde of meegekregen zaken dienen op dezelfde wijze geretourneerd te worden als de boot.

Aanvullende Regels en bepalingen:

  • Legitimeren is verplicht met een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitskaart;
  • De borg dient u vooraf te betalen, contant of per banktransactie;
  • Sloepen mogen bestuurd worden door schippers met een leeftijd vanaf 18 jaar;
  • Huurprijzen zijn exclusief brandstof;
  • Huurtijden zijn van 9:00 tot 18:30;
  • Vertrektijden voor een volledige dag huur, liggen tussen 09:00 en 11:00 tenzij anders overeengekomen
  • Vooraf reserveren kan uitsluitend voor de huur van een gehele dag.
  • Huisdieren zijn aan boord niet toegestaan.